Siedziba

Public Transport Service Sp. z o.o.
Al. Solidarności 75/26
00-090 Warszawa

Zakład serwisowy

Myślęcinek
ul. Szosa Gdańska 27
86-031 Osielsko

KRS: 0000604846
NIP: 5223055644
Regon: 363847413

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO